Pålogging Min side

Skadeforebyggende tiltak

RETNINGSLINJER FOR SKADEFOREBYGGENDE TILTAK

Målsetting:

  • forebygge skade på fartøyet
  • redusere omfang av inntruffet skade
  • øke interesse for skadeforebygging blant våre medlemmer


Virkemidler:

  • økonomisk støtte/delvis dekning av investeringen
  • informasjonsmateriell


Generelle regler og begrensninger:

  • anskaffelsen må ikke være påbudt i henhold til krav fra klasseinstitusjon eller Sjøfartsdirektoratet for det aktuelle fartøyet
  • det ytes ikke tilskudd til reservedeler og investeringer som har karakter av å omfatte generelle vedlikeholds- eller kontrolltiltak
  • anskaffelsen skal ha karakter av å være begrensende for inntrådt skade eller avvergende for at skade skal inntre

Nordlys Forsikring gir tilskudd til en rekke skadeforebyggende tiltak: