Pålogging Min side

Generell personvernerklæring fra Nordlys Forsikring

Personopplysninger
Nordlys Forsikring behandler personopplysninger i overensstemmelse med Personopplysningsloven og tilhørende bestemmelser om taushetsplikt.
 

Hva er personopplysninger
Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på personopplysninger er navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer og lignende.

 

Innsamling av og grunnlag for behandling av personopplysninger

Nordlys Forsikring har behov for å registrere og lagre nødvendige personopplysninger. Formålet er å identifisere deg som kunde, samt etablere og vedlikeholde forsikringsavtalen mellom oss. Vi har behov for å registrere generelle opplysninger (navn, fødsels- og personnummer, adresse og kontaktinformasjon), opplysninger om det som skal forsikres (forsikringsobjektet), skadeopplysninger i forbindelse med skadebehandling og kontoopplysninger for økonomiske transaksjoner mellom partene.
 

Ved etablering av kundeforhold knyttet til personforsikringer (yrkesskade, kollektive forsikringer mm), vil vi ikke innhente opplysninger fra deg som kunde direkte, men fra din arbeidsgiver. Formålet med og grunnlaget for innhentingen er at våre bedriftskunder skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor deg som arbeidstaker.
 

Utlevering av personopplysninger
Personopplysningene kan bli utlevert til Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF) og Sentralt skaderegister (FOSS). Dette er fellesregistre for forsikringsbransjen hvor formålet er å forhindre/begrense forsikringssvindel og å sikre en ensartet risikobedømmelse.
 

Nordlys Forsikring er pålagt, og ønsker å ta del i, bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering. Dersom vi mistenker hvitvasking eller terrorfinansiering skal selskapet rapportere til myndighetene.

Da vil registrerte personopplysninger gis videre for videre undersøkelser.
 

Personopplysninger og andre opplysninger om forsikringsforholdet vil bli utlevert til offentlige myndigheter (skatteetaten, arbeids- og velferdsetaten, politiet etc.) når dette følger av lovbestemt opplysnings- og/eller utleveringsplikt.
 

Der personvernlovgivningen tillater det kan personopplysninger bli utlevert til tredjepersoner for å oppfylle avtalen du har med Nordlys Forsikring. Slike tredjepersoner kan være underleverandører, distributører, takstfolk og lignende. Utlevering skjer under selskapets ansvar, basert på avtaler som sikrer at personvernet ivaretas.
 

Hvem har tilgang til personopplysningene?
Ansatte i Nordlys Forsikring har som utgangspunkt tilgang på personopplysninger. Sensitive personopplysninger, i hovedsak helseopplysninger for skadebehandling av personforsikring, er kun tilgjengelig for adm. direktør og de som arbeider innenfor dette fagområdet.
 

Hvor lenge lagres opplysningene?
Personopplysninger skal i henhold til Personopplysningsloven slettes når oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dette innebærer at så lenge du er kunde

hos oss vil personopplysningene som finnes om deg lagres. Sier du opp avtalen vil vi på grunn av muligheten for fremtidige erstatningskrav som kan tilbakeføres til forsikringsforholdet, lagre opplysninger frem til foreldelsesfristen for de aktuelle forsikringer er utløpt.
 

Rettigheter
Dine rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger innebærer innsyn, retting, sletting, begrenset behandling, innsigelse mot behandling og rett til dataportabilitet. Nærmere informasjon om innholdet i disse rettighetene finner du på www.datatilsynet.no.
 

Dersom du mener at selskapets behandling av personopplysninger er i strid med regelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet. Informasjon om hvordan du kan klage til Datatilsynet finner du på www.datatilsynet.no. Før slik klage rettes, råder imidlertid Datatilsynet at du først henvender deg til oss.
 

Ønsker du informasjon om hvilke opplysninger vi har registrert om deg og hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre opplysningene dine, må du gjerne kontakte oss. Adm. direktør er selskapets behandlingsansvarlig.
 

Nordlys Forsikring
Sjøgata 21, 8006 Bodø
Tlf: 755 44088 / e-post: firmapost@nordlysforsikring.no

Kommunikasjon med Nordlys Forsikring
Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes til oss med e-post ikke blir kjent for andre. Vi ber derfor om at du aldri sender sensitive opplysninger som e-post.
 

Taushetsplikt
Alle ansatte, samt medlemmer av styret, er underlagt taushetsplikt. Det samme gjelder evt. vikarer og innleide konsulenter. Sensitive opplysninger er kun tilgjengelig for adm. direktør og den som behandler de.
 

Spesielt for denne nettsiden:

 

Personvernerklæring

Personvernerklæring om hvordan vi samler inn og bruker informasjonen om besøkende på denne nettsiden.


SSL-kryptering

Når du besøker nettsiden vår startes en sikker SSL-kryptert sesjon. Du kan kontrollere at nettsiden er kryptert ved å klikke på iconet for hengelås i nettleseren.


Kontaktskjema

Kontaktskjema på nettsiden vår sender melding til en e-postadresse hos oss. Meldingen lagres ikke på vår webserver. Vi tar vare på e-postkommunikasjon så lenge det er hensiktsmessig. Dette for å hjelpe deg med eventuell historikk om du skulle ha behov for det.


Statistikk / Webanalyse

Vi samler vanlig besøksstatistikk på nettsiden ved hjelp av analyseverktøyet Google Analytics. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Opplysningene blir bare benyttet i sammenheng med drift og videreutvikling av nettsidene. Opplysninger som Google mottar er underlagt deres retningslinjer for personvern. Dersom du ikke ønsker å la deg spore av dette verktøyet kan du bruke denne linken for å velge deg ut av Google Analytics bruk av anonyme data.


Informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter informasjonskapsler for å gi deg bedre tjenester. Ved å benytte nettsiden vår samtykker du til at vi setter disse i din nettleser.

Slik administerer du informasjonskapsler

De fleste nyere nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer informasjonskapsler. Dersom du ikke ønsker dette, kan du endre innstillinger rett i nettleseren. På Nettvett.no kan du lese om hvordan du kan stille inn nettleseren din for å akseptere eller avvise informasjonskapsler.
Les mer: Slik administerer du informasjonskapsler (på Nettvett.no)


 • Webserver/mobilPluss publiseringssystem

  Informasjonskapsel: PHPSESSID
  Beskrivelse: Førsteparts informasjonskapsel som er nødvendig sesjonshåndtering fra publiseringssystem / webserver for å holde rede på de unike brukerne som besøker nettstedet. I de tilfeller det er et sperret område med login på nettsiden så vil denne informasjonskapselen logge deg ut automatisk etter 30 min inaktivitet. Slettes ved inaktivitet eller når du lukker nettleseren.


 • Google Analytics / Google

  Informasjonskapsler som kan bli installert: __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz, __utmv, _ga, _gat_gtag_UA_, _gid, 1P_JAR, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID, OSID, OTZ
  Beskrivelse: Vi bruker Google Analytics for å registrere og analysere besøksstatistikk på nettstedet vårt. Informasjonen som lagres i Google Analytics inneholder ikke identifiserbare personopplysninger, men aggregert statistikk om brukernes bevegelser og oppførsler på nettsidene. Opplysningene blir bare benyttet i sammenheng med drift og videreutvikling av nettsidene. Opplysninger som Google mottar er underlagt Googles retningslinjer for personvern. Dersom du ikke ønsker å la deg spore av dette verktøyet kan du bruke denne linken for å velge deg ut av Google Analytics bruk av anonyme data.
  Les mer: Googles personvernregler
  Les mer: Google Analytics Cookie Usage on Websites
  Les mer: Slik bruker Google informasjonskapsler
  Les mer: Informasjonskapseltyper som brukes av Google


Nettsted søkemotor

Det lagres informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i søkeverktøyet på websiden. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til en bruker/person.


E-postkommunikasjon

E-post som kommer inn til oss håndteres kun internt hos oss og deles ikke med andre. Etter endt kundeforhold kan vi etter avtale slette all e-postkommunikasjon oss imellom. Vanlig e-post du sender til oss er ikke kryptert.


Personlige opplysninger

I forbindelse med kundeforhold innhenter vi opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, organisasjonsnummer og øvrig nødvendig informasjon. Disse opplysningene benytter vi kun for å behandle ditt kundeforhold, gjennom for eksempel å svare på forespørsler, sende tilbud og utføre ordre.Vi tar vare på de opplysningene du gir oss  så lenge vårt kundeforhold består. Du har rett til innsyn, retting og sletting av data vi har lagret om deg. Etter endt kundeforhold vil vi også ta vare på data så lenge vi ser det hensiktsmessig. Dette for å hjelpe deg med eventuell historikk om du skulle ha behov for det.


Innsyn og retting

I henhold til personopplysningsloven har du krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til oss. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningsloven.

Nettsidens eier og kontaktinfo

Nordlys Forsikring Gjensidig

Sjøgata 21
8006 BODØ

Telefon: 75 54 40 88

E-post: firmapost@nordlysforsikring.no

Orgnr. 938 644 144

 

Nordlys Forsikring Gjensidig jobber til enhver tid med å følge gjeldende regelverk for personvern. Om du har spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på firmapost@nordlysforsikring.no eller telefon 75 54 40 88.