Pålogging Min side

Om oss

Nordland Gjensidige Skibsassuranceforening ble stiftet den 8. mars 1858 i Henningsvær etter initiativ fra rederne selv, og begynte sin virksomhet den 1. juli 1858. Den Gjensidige Forsikringsforening for Fiskefarkoster for Nordland fylke ”Nordlys” ble konstituert den 2. juli 1917. 1. januar 1919 begynte Nordlys sin virksomhet. Overretts-sakfører Ragnar Schjølberg fra Bodø, som var formann i direksjonen for Nordland Fiskeriselskap, sto bak opprettelsen av foreningen.

Nordlys' første styre bestod av følgende personer:

 

Image Image Image Image Image Image

W. Thormodsen

Harald Angell,

Bodø

Johan Gjendahl,

Gimsøysand

Leonhard Westerlund, Hamarøy

O.J.A. Olsen, Selvær, Helgeland

W. Martinussen, Straumsjøen


Ved vennskapelig overenskomst mellom styrene i de to foreningene, ble det vedtatt at foreningene med virkning fra 1. januar 1964 skulle slå seg sammen under navnet Nordland gjensidige Skibsassuranceforening Nordlys, stiftet 1858/1919. I 1990 ble navnet endret til Nordlys Forsikring Gjensidig. Vårt hovedkontor ligger i Bodø.

Nordlys Forsikring Gjensidig er den eldste gjensidige sjøforsikringsforening i landet og er en av landets største.

Reassuranseinstituttet for Fiskefartøyer ble stiftet i 1933 og Nordlys var med allerede fra starten ved at det ble tegnet en katastrofekontrakt for foreningen.

Reassuranseinstituttet ble oppløst i 1985 og oppgavene til instituttet ble overtatt av nyopprettede Sjøtrygdgruppen Gjensidige Skadeforsikringsselskap (SGS). Nordlys Forsikring har siden 1996 vært medlem og medeier i SGS. Fra 1. januar 2007 har Nordlys Forsikring inngått samarbeid med Gjensidige Forsikring, som blant annet innebærer at vår koassuranse avdekkes i nevnte selskap.

 

De fire sjøtrygdelagene Bø Gjensidige Båtforsikringsforening «Havbrott», stiftet 1946, Lofoten Fartøyassuranseforening Gjensidige, stiftet 1914, Teisten Gjensidige Båtforsikring, stiftet 1911 og Assuranseforeningen «Vega» Gjensidig, stiftet 1927, er innlemmet i selskapet gjennom fusjoner og virksomhetsoverdragelse i perioden 2015-2018.

Allerede i 1940 bestemte Nordlys’ styre at det skulle godskrives premierabatt til medlemmer som hadde seilt skadefritt i 1939. Premierabatten var 0,5 % av egenrisikoen.

Ordningen med premierabatt er videreført i selskapet. I tillegg til rabatt for skadefri seilas (opptil 30 %) gis medlemmene i gode år også andel i årsresultatet i form av regnskapsbonus. Regnskapsbonus vedtas av generalforsamlingen etter forslag fra styret. De senere årene er det blitt utbetalt regnskapsbonus med 15 % av årspremien.

Nordlys Forsikring Gjensidig har i over 150 år gått i bresjen for å skaffe fiskerne gode og rimelige forsikringer. Det vi være vårt mål også i fremtiden.

Finansiell informasjon og rapporter finner du her.