Pålogging Min side

Skade

 

Havari

Det er fartøyets fører som har hovedansvaret for sikkerheten til mannskap og fartøy. Ved fare for forlis eller annen nødsituasjon skal vanlige nødprosedyrer følges. Hvis det er mulig, uten at det setter mannskap eller eller fartøy i fare, skal føreren:

 1. Varsle rederiet eller Nordlys Forsikring snarest mulig. Vakttelefon havari: 97 51 81 87.
   
 2. Kontakte Nordlys Forsikring ved behov for slep eller assistanse før avtale inngås - hvis dette er mulig.
   
 3. Føre dagbøkene nøyaktig og fortløpende.
   
 4. Sikre alle tilgjengelige bevismidler ved skade, både på eget og andres fartøy og eiendom.
   

For melding av havari kan vi kontaktes når tid som helst på døgnet. Vår adresse, telefon- og faksnummer og e-post finnes på vår kontaktside. Du kan også sende oss en skademelding fra nettsiden.
 

Alarmtelefoner

Lege: 113
Brann: 110
Politi: 112
 
Hovedredningssentralen
Sør-Norge: 51 51 70 00
Nord-Norge: 75 55 90 00

 
Personskade

Ved skade på mannskap gjelder følgende rutiner:

 1. Melde skaden til NAV: Yrkesskade/-sykdom påført på skip eller under fiske/fangst.
 2. Melde skaden til Nordlys Forsikring: Personskade - skjema (PDF). Skjemaet sendes til firmapost@nordlysforsikring.no.

Mannskapsforsikringen er distribuert av Nordlys Forsikring på vegne av Gjensidige Forsikring. Gjensidige Forsikring håndterer yrkesskader, yrkessykdom, annen ulykke/sykdom og dødsfall., og som foretar erstatningsutbetaling. Nordlys Forsikring har skadeoppgjør vedrørende forlishyre, tap av mannskapseffekter og sykehyre for de som har tegnet den tilleggsforskringen.

 

I forbindelse med personskade kan det være andre instanser man som reder/skipper/arbeidsgiver plikter å informere. Dette kan være: