Pålogging Min side

Havari

Det er fartøyets fører som har hovedansvaret for sikkerheten til mannskap og fartøy. Ved fare for forlis eller annen nødsituasjon skal vanlige nødprosedyrer følges. Hvis det er mulig, uten at det setter mannskap eller eller fartøy i fare, skal føreren:

 1. Varsle rederiet eller Nordlys Forsikring snarest mulig. Vakttelefon havari: 97 51 81 87.
   
 2. Kontakte Nordlys Forsikring ved behov for slep eller assistanse før avtale inngås - hvis dette er mulig.
   
 3. Føre dagbøkene nøyaktig og fortløpende.
   
 4. Sikre alle tilgjengelige bevismidler ved skade, både på eget og andres fartøy og eiendom.
   

For melding av havari kan vi kontaktes når tid som helst på døgnet. Vår adresse, telefon- og faksnummer og e-post finnes på vår kontaktside. Du kan også sende oss en skademelding fra nettsiden.
 

Alarmtelefoner

Lege: 113
Brann: 110
Politi: 112
 
Hovedredningssentralen
Sør-Norge: 51 51 70 00
Nord-Norge: 75 55 90 00