Pålogging Min side

Russland/Ukraina-konflikten - mannskapsforsikring på personer fra Ukraina

For personer fra Ukraina som skal tas inn i pakkeforsikring gjelder følgende:

  • Det er et krav at vedkommende har søkt om og fått innvilget kollektiv beskyttelse hos UDI for å få rett til ytelser etter folketrygdloven. Kollektiv beskyttelse gis for 1 år av gangen og gir også vedkommende rett til å jobbe i Norge.
  • Forsikring som vil være gyldig for disse er:

o    Yrkesskadeforsikring   
o    Sjødelen                      
o    Ulykke fritid og gruppeliv er da ikke dekket.

  • Ved innmelding i pakkeforsikring må det derfor anmerkes spesielt dersom personen(e) kommer fra Ukraina
     

For mer informasjon, se lenke:

Kollektiv beskyttelse for ukrainere i Norge - UDI