Medlemsfordeler

Image

Eies og styres av kundene/medlemmene

Forsikrer du ditt fartøy i Nordlys Forsikring Gjensidig er du også medlem, med mulighet til å bli valgt inn i selskapets styrende organer.

Lave egenandeler

 

Bonus ved skadefri seilas

Opptil 30 %.

Regnskapsbonus avhengig av Nordlys Forsikring Gjensidig’s årsresultat

De siste årene har det årlig blitt utbetalt 15 % i regnskapsbonus til medlemmene, målt i forhold til innbetalt kaskopremie.

Stemmerett på Nordlys’ generalforsamling

Dette gir muligheter til å påvirke foreningens politikk.

Beslutninger angående ditt forsikringsforhold blir tatt ved selskapets kontor i Bodø.

 


NORDLYS FORSIKRING GJENSIDIG ER ET SELSKAP MED SOLID FORANKRING I LOKALMILJØET!