Årsmelding 2015 og påminnelse Generalforsamling

Årsmelding for 2015 finner du her.

Vi benytter også anledningen til å minne om Generalforsamling i Nordlys fredag 3. juni kl 1400 på Scandic Havet Hotel i Bodø. Innkallingen er sendt alle våre kunder, se side 2 i Årsmeldingen.